Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Poppy Shawl 29"x78"Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Poppy Shawl 29"x78"
Sold out

Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Poppy Shawl 29"x78"

Outline star
Outline star
Outline star
Outline star
Outline star
Filled star
Filled star
Filled star
Filled star
Filled star
(2)
$65
Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Shawl (Gold) 29"x78"Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Shawl (Gold) 29"x78"
Sold out

Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Shawl (Gold) 29"x78"

Outline star
Outline star
Outline star
Outline star
Outline star
Filled star
Filled star
Filled star
Filled star
Filled star
(1)
$65
Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Shawl (Black) 29"x78"Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Shawl (Black) 29"x78"
Sold out

Modal/Cashmere Palestine Kefiyyah Shawl (Black) 29"x78"

Outline star
Outline star
Outline star
Outline star
Outline star
Filled star
Filled star
Filled star
Filled star
Filled star
(1)
$65